Периметр прямокутника 24дм, Його ширина на 4дм менша від довжини, Яка площа прямокутника

Периметр прямокутника 24дм,Його ширина на 4дм менша від довжини, Яка площа прямокутника

  4+4=8 (дм) - довжина

  2(а+а-4)=24

  b=a-4 - ширина

  S=ab

  х=4 (дм) - ширина

 • Периметр прямоугольника 24 дм, его ширина на 4 дм меньше длины, Какова площадь прямоугольника?

  Ответ: 32 дм² площадь прямоугольника.

 • P=2(a+b)

  а=8 (дм) - длина прямоугольника.

  Відповідь. 32 дм² 

  х+х+4=12

  2(х+х+4)=24

  S=a·b=8·4=32 (дм²)

 • Нехай ширина дорівнює х дм, тоді довжина - х+4 дм. Знаючи периметр, складаємо рівняння:

  4а=32

  а=32:4

  4а-8=24

  2(2а-4)=24

  а - длина

  4а=24+8

  b=a-4=8-4=4 (дм) - ширина прямоугольника.

  2х=8

  S=4*8=32 (дм²)