атом Zhuyrik angime Kuirau

Жуйрик ат ангиме курау

  • Ауылда менин жйрк атым бар.Оны аты Дара боз. Мен жазы демалыста ауыла барып трамын, ол жата таза ауа жне тлпарым мен кездесемн ауылда те ызы. Ол жаа баран маан найды.