Menin Athame туралы shygarma

Менің атам туралы шыгарма

  • Мен атам ел жрта сыйлы, азаи болмысты, ысыланда талайы келп ара ттан беделд жан ед,
    Шырайы жарын, кесек ойлы, жанары рдайым жары жлдыздай жанып тратын негел азамат, зне ана тн тыр да, шыр сз трпаты мен аайынны аылшы, аморшысы бола блу болмысын бойында атар штастырды. Ер жетп, ес блгел атамны лаатты сздер мен шн мрлк азы болды. Азы боланда кмейден тп, тнге уат бермейд, ккейе онып, жректен орын табады. Жастайымнан жадыма аыл мен блм нрн йан ксн алжыы мен тапырлыы аралас гмелер ойыма жи оралады.Брде, жанымдаы жаын достарымнан клм алып, атамнан:- Дос табу оай ма? деп, аыл срай бардым.Сонда атам: з алай ойлайсы, жауап здеп крш?!- дед.- Ата, дос табу аылдыа оай, аымаа иын,- дедм мен.Ол кс ойымны брыстыын айтты.- Жо, балам, мрде дос табу аылдыа иын, аымаа оай. Аылдыны досы аз, асы кп, аыматы досы кп боланымен жасылыы жо. Жасылыы жо досты астыы ая астында жатады. Есде болсын, досы аылды болса, з дана боласы, досы бала болса, з шала боласы, деп аыл айтты.